Medicinos ir odontologijos klinika | Privatumo ir slapukų politika

Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB Vingio klinika, toliau vadinama „Klinika“, siekia laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, toje valstybėje, kurioje veikia Klinika. Gerbdama Jūsų privatumą, Jūsų asmens duomenis, surinktus apsilankymo Klinikos svetainėje metu, Klinika tvarko laikydamasi konfidencialumo bei galiojančių duomenų privatumo reikalavimų. Šiame privatumo pareiškime Jūs rasite visą Jums aktualią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, o taip pat informaciją, kaip galite įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis.

Svetainė – interneto svetainė www.vingioklinika.lt

Svetainės lankytojai – tie asmenys, kurie naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ir sutinka, kad asmens duomenų pateikimas ir (ar) kitoks jų tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Klinikai tvarkyti tokius asmens duomenis tik tiek, kiek yra reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pasiekti.

Svetainėje taip pat gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Klinika netvirtina ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį ar jose pateikiamus išteklius. Pareiškimas dėl privatumo nėra taikomas jokioms svetainėms, kurios nėra susijusios su Klinika, net jei į tas svetaines patenkate spustelėję šioje Svetainėje pateiktą nuorodą. Prieš pateikdami bet kokią informaciją, turėtumėte susipažinti su trečiosios šalies svetainės privatumo politika.

Privatumo principai

Klinika, tvarkydama asmens duomenis, laikosi toliau nurodytų principų, pagrįstų tarptautinėmis privatumo ir duomenų apsaugos sistemomis bei principais.

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmeninius duomenis tvarkome laikydamiesi įstatymų, skaidriai ir sąžiningai.
Duomenų kiekio mažinimo principas. Tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.
Tikslumo principas. Imamės pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami. Netikslius asmens duomenis, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, nedelsiant ištriname arba ištaisome.

Asmens duomenų rinkimas IR tvarkymas. TIKSLAI.

Lankantis Svetainėje Klinika renka Jūsų asmens duomenis tik Jums patiems savanoriškai juos pateikiant, kuomet susisiekiate su Klinika per „Kontaktai“ ar „Registracija“ skiltyse pateiktą užklausos formą. Savo ruožtu, Klinikos tvarkomus asmens duomenis gali sudaryti Jūsų savanoriškai pateikta asmeninė informacija, kaip pavyzdžiui, Jūsų vardas ir (ar) pavardė, el. paštas, telefono numeris, t. y. tik ta Jūsų pateikta informacija, pagal kurią galime Jus identifikuoti.

Klinika šioje Svetainėje Jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis gali naudoti šiais tikslais: Jūsų užklausoms apdoroti ir tvarkyti, kaip pavyzdžiui, registracijai vizitui, atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus, informacijai Jums siųsti.

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad naudodamiesi Svetaine patvirtinate, jog esate tinkamai susipažinę su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ir sutinkate, kad asmens duomenų pateikimas ir (ar) kitoks jų tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu Jūsų sutikimo davimu Klinikai tvarkyti tokius asmens duomenis tik tiek, kiek yra reikalinga siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, pasiekti. Jeigu nesutinkate su šio privatumo pareiškimo nuostatomis ar su bet kuria iš jų, šioje Svetainėje neteikite savo asmens duomenų. Jeigu nuspręsite neteikti asmens duomenų šioje Svetainėje, tokiu atveju Jūs šioje Svetainėje negalėsite susisiekti su Klinika.

Klinika be Jūsų sutikimo neperduos Jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

ANALITINIAI IR TREČIŲJŲ ASMENŲ ĮRANKIAI

Klinika atkreipia Jūsų dėmesį, jog lankantis Svetainėje automatiškai yra renkami duomenys apie Jūsų naršymo elgesį, kurie yra skirti statistinei analizei. Tai vyksta, kaip pavyzdys, naudojant slapukus (slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje ir išsaugomi naršyklėje, ir kurie padeda Svetainę padaryti patogesnę, veiksmingesnę ir saugią) ir analizę. Pažymime, jog tokia Jūsų naršymo elgesio analizė yra anoniminė ir Klinika negali Jūsų identifikuoti iš šių renkamų duomenų. Jeigu nenorite, kad tokie duomenys būtų renkami, tuomet nenaudokite tam tikrų naršyklės įrankių. Be kita ko, galite sukonfigūruoti naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų naudojimą, kad galėtumėte kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti priimti ar atmesti slapuką.

ASMENS DUOMENŲ SAUGA

Klinika, siekdama savo žinioje esančius Jūsų asmens duomenis apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, neteisėto atskleidimo ar panašiai, naudoja saugos priemones, kurios nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų kaitą.

asmens duomenų saugojimo terminai

Klinika Jūsų duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia, pavyzdžiui, apdoroti iš Jūsų gautą užklausą. Todėl asmens duomenys bus ištrinti apdorojus Svetainėje iš Jūsų gautą užklausą, nebent būtų susitarta kitaip.

Jūsų teisių naudojimas

Klinika Jus informuoja, kad turite šias teises, susijusias su Jūsų pateiktais asmens duomenimis:

teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimų asmens duomenų;
teisę prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
teisę prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
teisę prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis;
teisė duomenų apsaugos inspekcijai, kuri yra atsakinga Jūsų gyvenamojoje vietovėje arba šalyje, pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, naudokitės šio Privatumo pareiškimo pastraipoje „Kontaktiniai duomenys“ pateikta informacija. Klinika atkreipia dėmesį, kad prieš atsakydama į Jūsų prašymą pasinaudoti turima teise, susijusia su asmens duomenimis, Klinika turi teisę patikrinti Jūsų tapatybę.

Kontaktiniai duomenys

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite Klinikai laisvos formos prašymą, nurodant reikalavimą ir motyvus, arba nustatytos atitinkamos formos prašymą, priklausomai, kokia savo teise ketinate pasinaudoti. Bet kokie prašymai Klinikai, susiję su asmens duomenų apsauga, įskaitant, bet neapsiribojant prašymai susipažinti su Klinikoje tvarkomais asmens duomenimis, prašymai ištaisyti, ištrinti asmens duomenis, taip pat pastabos ar klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, gali būti pateikiami asmeniškai tiesiogiai atvykus į Kliniką, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Siunčiant registruotu paštu ar per pasiuntinį: Klinikos veiklos adresu Antakalnio g. 40 (3 aukštas), Vilnius, arba siunčiant elektroniniu būdu: elektroninio pašto adresu info@vingioklinika.lt.

Išsamiau susipažinti su savo teisių įgyvendinimo tvarka Klinikoje, taip pat rasti atitinkamos formos prašymus, tikslu įgyvendinti savo teises, susijusias su Jūsų Klinikai pateiktais asmens duomenimis, galite Svetainės skiltyje ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA .

Privatumo pareiškimo pakeitimai

Tuo atveju, jeigu šis privatumo pareiškimas bus papildytas ar kitaip pakeistas, atnaujinta jo versija bus paskelbta šioje Svetainėje, kad Svetainės lankytojai visada galėtų jį rasti, nurodant tokio modifikavimo datą. Taip pat pažymime, jog prieš įsigaliojant privatumo pareiškimo pakeitimams, Jus informuosime paskelbiant pranešimą Klinikos Svetainėje.

Šis privatumo pareiškimas įsigalioja nuo 2019-11-12.

    Registruokis internetu: